منابع آزمون دکتری کارآفرینی/ اعلام شرایط جذب استعدادهای درخشان

مرکز مشاوره و خدمات کارآفرینی چترا

انتخاب مهم‌ترین منابع آزمون دکتری رشته‌های (کارآفرینی، آینده ‌پژوهی و مدیریت تکنولوژی)، اولین قدم جهت کسب آمادگی و موفقیت در این امتحان است. با ما همراه باشید.

به گزارش کارآفرینی پرس، از سال 1400 دانش‌آموختگان مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی که معدل آن‌ها بالای 17/5 است می‌توانند به‌صورت بدون آزمون (ویژه استعدادهای درخشان) شرکت کرده و طبق روال اعلام شده بعد از انتخاب رشته باید در مصاحبه شرکت نمایند. (قابل ذکر است که تا سال 1399 ملاک جذب استعدادهای درخشان در علوم انسانی معدل 18/5 بود).

همچنین در سال 1400 نیز بدون شرط معدل تعدادی داوطلب دکتری در رشته‌های مختلف در واحدهای ارس، کیش و امارات دانشگاه آزاد اسلامی با آزمون اختصاصی (مصاحبه) جذب شدند (برای اطلاع از جزییات بیشتر اینجا را کلیک کنید).

شرایط اختصاصی جذب استعدادهای درخشان در مقطع دکتری دانشگاه آزاد اسلامی در سال 1400 به شرح زیر بود:

براساس بخشنامه شماره 10/3859 مورخ 1399/12/09 موضوع آئین‌نامه جـامع پـذیرش بـدون آزمـون اسـتعدادهای برتـر و فارغ‌التحصیلان ممتاز برای ورود به دوره‌های تحصیلی بـالاتر به شرح ذیل اعلام می گردد:

1 -کلیه حائزین شـرایط درخواسـت کننـده دوره دکتـري تخصصی شامل استعدادهای برتـر و فـارغ التحصـیلان ممتـاز براساس حداقل معدل 17/50 براي کلیه رشته‌ها، براساس امتیاز حاصل از معدل تراز شده با ظرفیت 20 درصدی براي هر یک از رشته/محل‌های انتخابی گزینش و براي مصاحبه علمـی بـه گروه‌های تخصصی مربوط معرفی می‌شوند. امتیاز نهـایی هـر داوطلب براساس شاخص‌های پژوهشی – آموزشی و مصاحبه، محاسبه گردیده و برای گزینش نهایی داوطلبـان مـلاك عمـل قرارا می‌گیرد.

2 -دارا بودن حداقل نمره پایان‌نامـه 17/00 جهـت کلیـه رشته‌ها.

تبصره: درخصوص دانش‌آموختگانی که ارزیابی پایـان نامـه آنها به صورت توصیفی بـوده اسـت دانـش آموختگـانی کـه پایاننامه آنها با درجه خوب به بالا ارزیابی شده است مجاز به ثبت نام در دوره بدون آزمون (استعدادهای درخشان) خواهند بود.

3 -متقاضیان شرکت در دوره بدون آزمـون (اسـتعدادهای درخشان) مقطع دکتری تخصصی باید رشـته‌ای متجـانس بـا رشته فارغ‌التحصیلی در مقطع کارشناسـی ارشـد خـود را در مجموعه انتخاب نمایند و در زمان ثبت نام از مقطع کارشناسی ارشد فارغ التحصیل شده باشند.

4 -فارغ‌التحصیلان ممتاز و استعدادهای برتر حداکثر تـا 5 سال پس از فراغت از تحصیل(فارغ التحصیلان سال 1395 بـه بعد) در مقطع کارشناسی ارشد مجاز به اسـتفاده از تسـهیلات این آئین‌نامه به‌منظور پـذیرش در مقطـع دکتـری تخصصـی می‌باشند.

5 -پذیرش واجـدین شـرایط اسـتفاده از تسـهیلات ایـن آئین‌نامه مازاد بر ظرفیت هر رشته/مقطع خواهد بود.

6 -درخواسـت‌کننـدگان بایـد دانـش آموختـه یکـی از دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عـالی مـورد تأ ییـد و شـورای گسترش وزارتین باشند.

7 -داوطلبان دوره بدون آزمون در صورت کسب شـرایط دعوت به مصـاحبه لازم اسـت نسـخه‌ای از فایـل مقـالات و تولیدات علمی چاپ شده در مجلات ISI یا مجـلات علمـی پژوهشی فارسی زبان و غیر فارسی زبان داخلی یا خارجی یـا ISC خود را با فرمت اعلام شده در زمان مصاحبه بـه گـروه تخصصی مربوطه ارائه نمایند.

8 -فارغ‌التحصیلان ممتاز و استعدادهای برتر تنها در رشته متجانس با رشته تحصیلی مقطع کارشناسی ارشد خود مجاز به استفاده از تسهیلات این آئیننامه به‌منظور پـذیرش در مقطـع دکتری تخصصی می‌باشند. تشخیص تجانس رشـته بـر عهـده گروه تخصصی مصاحبه کننده خواهد بود.

تذکر مهم: جهت پذیرش در دوره بدون آزمون براي مربیان رسمی شاغل در دانشـگاه آزاد اسـلامی، سـهمیه جداگانـه‌ای وجود ندارد و کلیه داوطلبـان در پـذیرش از شـرایط یکسـان برخوردارند.

برای اطلاع از جزییات بیشتر اینجا را کلیک کنید.

برای نحوه جذب استعدادهای درخشان در دانشگاه‌های دولتی به سایت دانشگاه‌ها و یا سایت سازمان سنجش مراجعه کنید.

عناوین دروس امتحانی دکتری کارآفرینی

طبق دفترچه اعلامی توسط سازمان سنجش کشور عناوین دروس امتحانی برای کارآفرینی، آینده‌پژوهی و مدیریت تكنولوژی (کد 2169) عبارتند از:

  1. مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (آمار و کاربرد آن در مدیریت، مبانی سازمان و مدیریت، اصول و مبانی مدیریت
    از دیدگاه اسلام) و کارشناسی ارشد شامل (نظریه‌های کارآفرینی، تئوری‌های نوآوری، مدیریت استراتژیک پیشرفته)
  2. استعداد تحصیلی
  3. زبان انگلیسی

برای دریافت فایل کامل (همه رشته‌ها) مجموعه‌های امتحانی آزمون ورودی دوره دکتری سال 1401 اینجا را کلیک کنید.

برای دریافت دفترچه راهنمای ثبت نام و شرکت در آزمون ورودی مقطع دکتری (Ph.D) سال ۱۴۰۱ اینجا را کلیک کنید.

مطابق دفترچه ثبت نام دکتری 1400-1401 که از سوی سازمان سنجش آموزش کشور منتشر شده است، فارغ‌التحصیلان یا دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد همه رشته‌ها مجاز به شرکت در آزمون دکتری رشته کارآفرینی، آینده‌پژوهی و مدیریت تکنولوژی هستند.

داوطلبان هر یک از گرایش‌های امتحانی آزمون دکتری کارآفرینی، آینده‌پژوهی و مدیریت تکنولوژی لازم است با توجه به سرفصل‌های آزمون دکتری 1400 رشته کارآفرینی، آینده‌پژوهی و مدیریت تکنولوژی که در دفترچه ثبت نام دکتری 1400 درج شده، نسبت به مطالعه و کسب آمادگی لازم برای آزمون اقدام نمایند.

منابع آزمون دکتری رشته کارآفرینی، آینده‌پژوهی و مدیریت تکنولوژی

سازمان سنجش هر ساله تنها به اعلام عناوین دروس امتحانی آزمون دکتری کارآفرینی، آینده‌پژوهی و مدیریت تکنولوژی و ضرایب دروس به صورت کلی اقدام می‌کند. بدین صورت که ضریب دروس عمومی (شامل زبان عمومی دکتری و استعداد تحصیلی) برابر 1 و ضریب دروس تخصصی برابر 4 است. اما جزئیات منابع آزمون دکتری رشته کارآفرینی، آینده‌پژوهی و مدیریت تکنولوژی اعلام نمی‌شود.

در ادامه منابع پیشنهادی آزمون دکتری کارآفرینی، آینده‌پژوهی و مدیریت تکنولوژی که می‌توانند منابع مناسبی جهت موفقیت داوطلبان در آزمون دکتری باشند ارائه شده است.

قابل توجه است که منابع زبان عمومی دکتری و منابع استعداد تحصیلی بین داوطلبان رشته‌های امتحانی مختلف یکسان است.

به داوطلبان گرامی توصیه می‌شود حتما از اساتید و دانشگاه محل تحصیل خود نیز برای منابع آزمون دکتری 1401 سوال کنند.

منابع پیشنهادی برای آزمون دکتری کارآفرینی

برای اطلاع بیشتر درباره رشته کارآفرینی به قسمت منو کارآفرینی پرس- بانک اطلاعات کارآفرینی مراجعه بفرمایید.

اطلاعیه در خصوص اعلام رشته ها و مواد امتحانی آزمون ورودی دوره های دکتری (Ph.D) سال 1401

طبق اعلام سازمان سنجش ضمن اعلام رشته‌ها، مواد امتحانی و ضرایب دروس هر یک از مجموعه های امتحانی آزمون ورودی مقطع دکتری (Ph.D) سال 1401 (به شرح جدول)، به اطلاع متقاضیان ثبت‌نام و شرکت در این آزمون می رساند، پذیرش دانشجو در سال 1401 بر اساس قانون “سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌هاي تحصیلات تکمیلی در دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالي” مصوب 94/12/18 مجلس محترم شورای اسلامی و همچنين آيين نامة اجرايي مربوطه و مصوبات “شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌هاي تحصیلات تکمیلی” و مطابق این اطلاعیه و شرایط و ضوابط مندرج در دفترچه راهنمای ثبت‌نام پذیرش آزمون مذکور که در زمان ثبت‌نام (آذر ماه سال 1400) توسط این سازمان منتشر می شود، صورت خواهد گرفت.

1- دکتري آموزشي – پژوهشي: سنجش و پذيرش براي ورود به مقطع دکتري ناپيوسته آموزشي-پژوهشي بر اساس معيارهاي زير انجام مي گيرد:

1-1- آزمون متمرکز (50 درصد)

2-1- سوابق آموزشي، پژوهشي و فناوري (20 درصد)

3-1- مصاحبه علمي و سنجش عملي (30 درصد)

2- دکتری پژوهش محور: سنجش و پذیرش برای مقطع دکتری ناپیوسته پژوهش – محور بر اساس معیارهای زیر صورت می گیرد:

1-2- آزمون متمرکز (30 درصد)

2-2- سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری (20 درصد)

3-2- مصاحبه علمی و بخش عملی (30 درصد)

4-2- تهیه طرح واره (20 درصد)

اجرای مرحلة اول (آزمون متمرکز) توسط سازمان سنجش آموزش کشور و امتیاز مربوط به سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری، مصاحبه علمی و … توسط دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی پذیرنده دانشجو انجام خواهد شد.

3- بر اساس مصوبه شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌هاي تحصیلات تکمیلی مواد آزمون متمركز دکتری (Ph.D) سال 1401 به شرح زیر خواهد بود:

الف) آزمون زبان با ضریب (1)

ب) آزمون استعداد تحصیلی  با ضریب (1)

ج) آزمون دروس تخصصی در سطح کارشناسی یا کارشناسی ارشد  با ضریب (4)

سنجش و پذیرش برای تمامی دوره ها شامل: روزانه، نوبت دوم (شبانه)، پردیس های خودگردان، پیام نور، مؤسسات غيرانتفاعي، دانشگاه آزاد اسلامی و …. بر اساس قانون فوق و آیین نامه اجرایی آن و مصوبات مرتبط شورا انجام خواهد گرفت. 

4- شرايط و ضوابط در دفترچة راهنماي ثبت نام و شركت در آزمون ورودي دكتري نيمه متمركز سال 1401 اطلاع رساني خواهد شد.

5- با توجه به امکان اصلاح عناوین رشته‌ها و یا سایر اطلاعات در جداول مجموعه های امتحانی تا زمان شروع ثبت‌نام، ملاک نهایی، اطلاعات درج شده در دفترچه راهنمای ثبت نام خواهد بود.

اطلاعيه شرايط و ضوابط، تاريخ و نحوه ثبت نام در آزمون ورودي مقطع دكتري نيمه‌متمركز (Ph.D) سال 1401

پيرو اطلاعيه مورخ 1400/08/22 به اطلاع متقاضیان ثبت‌نام در آزمون ورودي مقطع دكتري نيمه متمركز (Ph.D) سال 1401 براي پذيرش در دوره هاي روزانه، نوبت دوم، دانشگاه آزاد اسلامي، دانشگاه پيام نور، دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي غيرانتفاعي و پرديس خودگردان دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي مي‌رساند كه با توجه به نكات ذيل و همچنين در نظر داشتن شرايط عمومي و اختصاصي مندرج در دفترچه راهنماي شركت در آزمون، مي‌توانند در آزمون مذكور ثبت‌نام و شركت نمايند. 

شرايط ثبت نام:

ثبت‌نام براي آزمون ورودي مقطع دكتري نيمه متمركز (Ph.D) سال 1401 از روز دوشنبه مورخ 01/09/1400 آغاز و در روز دوشنبه مورخ 08/09/1400 پايان مي‌پذيرد. لازم به تاكيد است كه ثبت‌نام منحصراً به صورت اينترنتي و از طريق درگاه اطلاع رساني اين سازمان به نشاني: www.sanjesh.org انجام خواهد پذيرفت. (تا 12 آذر 1400 تمدید شد)

هر متقاضی براساس ضوابط مندرج در دفترچه راهنماي ثبت‌نام و شركت در آزمون مي‌تواند در يك كدرشته‌ امتحاني ثبت‌نام‌ و در آزمون مربوط شركت‌ نمايد.

متقاضیان لازم است كه ابتدا دفترچه راهنماي ثبت‌نام را مطالعه نموده و در صورت واجد شرايط بودن، نسبت به پرداخت هزينه خريد كارت اعتباري ثبت‌نام در آزمون به شرح ذيل، اقدام كنند و سپس مراحل بعدي را به انجام برسانند.

مراحلي كه متقاضی بايد براي ثبت نام اقدام كند:

1-مراجعه به درگاه اطلاع رساني اين سازمان به نشاني فوق براي تهيه كارت اعتباري ثبت نام (سريال 12 رقمي) و دريافت دفترچه راهنماي ثبت‌نام (دفترچه شماره 1).  

2- تهيه فايل عكس اسكن شده متقاضی بر اساس توضيحات مندرج در دفترچه راهنماي ثبت‌نام.

3-آماده نمودن اطلاعات مورد نياز جهت ثبت‌نام.

4- خريد كارت اعتباري ثبت‌نام به مبلغ 2.085.000 ريال (دو میلیون و هشتاد و پنج هزار) ریال از سامانه خرید کارت اعتباری در درگاه اطلاع‌رساني این سازمان. 

5- پرداخت هزینه خدمات ارسال پيام كوتاه به متقاضیان به مبلغ 12.000 (دوازده هزار) ريال .

دستورالعمل و نحوه تكميل تقاضانامه ثبت نام اينترنتي:

به متقاضیان توصيه مي‌شود كه مطابق دستورالعمل مندرج در دفترچه راهنماي ثبت نام، ابتدا فرم پيش نويس تقاضانامه مندرج در دفترچه مذكور را تكميل نموده و سپس براساس فرم پيش نويس با مراجعه به درگاه اطلاع رساني این سازمان، اطلاعات لازم را براساس بندهاي برنامه نرم افزاري ثبت نام وارد نمايند. ضمناً متقاضیان لازم است در درج اطلاعات ثبت‌نام دقت نمايند. بديهي است در صورت مشاهده هرگونه مغايرت در موارد قيد شده در تقاضانامه ثبت نام با مدارك متقاضی در صورت پذيرفته شدن در آزمون، مطابق ضوابط با وي رفتار خواهد شد.

زمان توزيع كارت اينترنتي و محل آزمون:

براساس برنامه زماني پيش بيني شده آزمون ورودي مقطع دكتري نيمه متمركز (Ph.D) سال 1401 در روز جمعه مورخ 06/12/1400 برگزار خواهد شد. متقاضیان لازم است از روز سه‌شنبه مورخ 03/12/1400 لغايت روز پنجشنبه مورخ 05/12/1400 با مراجعه به درگاه اطلاع رساني اين سازمان نسبت به تهيه پرينت كارت شركت در آزمون و راهنماي شركت در آزمون اقدام نمايند. محل آزمون متقاضیان بر اساس استان و شهرستان انتخابي مندرج در بند 40 تقاضانامه تعيين مي‌گردد. لذا مقتضي است متقاضیان با مراجعه به جدول شماره 2 دفترچه راهنماي ثبت‌نام و درج كد مربوط به استان و شهر مورد نظر در تقاضانامه ثبت نام اقدام نمايند.

توصيه‌هاي‌ مـهم‌:

1) متقاضیان پس از تكميل تقاضانامه، دريافت شماره پرونده 6 رقمي و كدپيگيري 16 رقمي يك نسخه پرينت از تقاضانامه تهيه و نزد خود نگهداري نمايند.

2) در انتخاب كدرشته‌ امتحاني و همچنين شهرستان محل حوزه امتحاني خود دقت نمایید؛ پس از دريافت كد پيگيري 16 رقمي در اين خصوص، به درخواست‌هاي متقاضیان مبني بر اصلاح و يا جابجايي ترتيب اثر داده نخواهد شد.

3) با توجه به مشكلات بوجود آمده در آزمون هاي قبلي، در خصوص اشتباه در ارسال عكس متقاضیان، كه اين موضوع اكثراً براي متقاضیاني كه ثبت نام آنان توسط ديگران انجام مي شود رخ داده است، تاكيد مي‌گردد كه علاوه بر كنترل اطلاعات ثبت‌نامي، حتماً نسبت به كنترل عكس ارسالي دقت نماييد تا اشتباهاً عكس متقاضی ديگري به جاي عكس شما ارسال نگردد. بديهي است كه در صورت ارسال عكس اشتباهي از طرف متقاضي، فرد به عنوان متخلف تلقي و مطابق مقررات با وي رفتار خواهد شد.

4) هرگونه‌ تغييري‌ از طريق‌ نشريه پيك‌ سنجش‌ (هفته‌نامه خبري‌ و اطلاع‌رساني‌ سازمان ‌سنجش‌)، درگاه اطلاع رساني سازمان سنجش و در صورت لزوم ‌از طريق رسانه‌هاي گروهي ‌اعلام ‌خواهد شد. 

نحوه ارسال درخواست و یا ارتباط غیرحضوری با سازمان سنجش آموزش کشور

باتوجه به عدم پذیرش حضوری متقاضیان به منظور جلوگیری از شیوع ویروس کرونا و در جهت تسریع در بررسی و ثبت درخواستها به صورت الکترونیکی، متقاضیان در صورت داشتن هر گونه سوال می‌توانند به سیستم پاسخگویی اینترنتی سازمان سنجش آموزش کشور به آدرس https://request.sanjesh.org مراجعه و درخواست خود را ثبت نمایند. به مواردي كه از طريق ديگري واصل شود به هیچ وجه ترتیب اثر داده نخواهد شد. ضمناً متقاضیان درصورت لزوم مي‌توانند سئوال يا سئوالات خود را با بخش پاسخگويي اينترنتي سازمان سنجش آموزش كشور و یا در روزها و ساعات اداری با شماره تلفن 42163-021 نیز در ميان بگذارند.

پایان پیام/

اگر به دنبال مطالب مفید هستید موفقیت شناسی را به شما معرفی می‌کنیم
منبع
phdtestsanjeshheyvagroup
برای مشاهده کلیک کنید.

پایگاه خبری کارآفرینی پرس

اولین و تنها رسانه برخط اختصاصی کارآفرینی در ایران

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا