ابلاغ شیوه‌نامه اجرایی بورس صنعت و مشاغل

شیوه نامه اجرایی بورس صنعت و مشاغل به تصویب شورای مرکزی بورس وزارت علوم، تحقیقات و فناوری رسید و برای اجرا به دانشگاه‌ها ابلاغ شد.

به گزارش کارآفرینی پرس به نقل از آنا، شیوه‌نامه اجرایی بورس صنعت و مشاغل ابلاغ شد، هدف از این بورس تربیت سرمایه‌های انسانی مؤثر و کارا بر اساس درخواست دستگاه‌های دولتی وغیردولتی است. در این طرح بورسیه دانشجو به دو صورت پذیرش از طریق کنکور سراسری و پذیرش حین تحصیل دانشجو انجام می‌شود.

طی توافقی که بین اداره کل بورس دستگاه / شرکت اعطا کننده بورس صورت می‌گیرد، دانشجویان در حین تحصیل، مقرری دریافت نموده و پس از دوران تحصیل با شرایطی که در قرارداد قید می‌شود. امکان اشتغال دردستگاه / شرکت اعطا کننده بورس را دارا می‌شوند.

در این طرح، دانشگاه به دانشجویان اجازه می‌دهد تا سقف مشخصی دروس اختیاری را با نظر دستگاه اعطا کننده بورس بگذرانند. همچنین، کارآموزی دانشجوی بورسیه در دستگاه بورس کننده سپری می‌شود و دانشجو مجاز است تا سقف ۵۰ ساعت در ماه با شرکت همکاری کند.

دراین طرح، ظرفیت دانشگاه‌های برتر کشور به جای تربیت نیرو برای دانشگاه‌های خارجی، در خدمت بنگاههای اقتصادی کشور قرار می‌گیرد و از طرفی دستگاه / شرکت اعطا کننده بورس نیز بهترین و نخبه ترین دانشجویان را جذب نموده که قطعاً در بهره وری بیشتر آن شرکت مؤثر خواهد بود. بخش‌هایی از شیوه نامه اجرایی بورس صنعت و مشاغل به شرح زیر است:

در صورتی که بورسیه پس از انعقاد قرارداد به هر دلیلی از شروع تحصیل در این رشته انصراف دهد، مطابق با مفاد قرارداد عمل خواهد شد.

شرط تغییر رشته بورسیه

تغییر رشته برای بورسیه علاوه بر رعایت مقررات آموزشی مؤسسه تنها با موافقت حوزه کاربرد بلامانع است.

مهمان شدن بورسیه در سایر مؤسسات در صورت رعایت مفاد آئین نامه میهمانی و انتقال سازمان با موافقت مؤسسه و حوزه کاربرد بلامانع است.

ممنوعیت انتقالی بورسیه به سایر مؤسسات در طی دوره تحصیلی

انتقالی بورسیه به سایر مؤسسات در طی دوره تحصیلی اکیداً ممنوع است مگر اینکه به طور کامل از بورس انصراف دهد و پس از آن مطابق با مفاد قرارداد عمل خواهد شد.

مرخصی تحصیلی و حذف نیم سال تحصیلی بورسیه علاوه بر رعایت شیوه نامه آموزشی، تنها با موافقت حوزه کاربرد بلامانع و مطابق با مفاد قرارداد عمل خواهد شد.

در صورت انصراف از تحصیل بورسیه و یا اخراج آموزشی مطابق با مفاد قرارداد عمل خواهد شد.

ادامه تحصیل بورسیه در همان رشته و دانشگاه در مقاطع تحصیلی بالاتر تنها با موافقت حوزه کاربرد و در قالب یک قرارداد جدید در صورت قبولی طبق قوانین وزارت بلامانع است.

بورسیه از نیمسال دوم به بعد می‌تواند در طی مدت بورس به عنوان کارآموز در حوزه کاربرد بورس طبق قرارداد منعقده فعالیت نماید.

شرکت در استارتاپ ها کارگاه‌های آموزشی دوره‌های کارورزی و مهارتی دوره‌های توسعه‌های شغلی (Business Development) و اخذ گواهینامه‌های این دوره‌ها برای بورسیه در طول دوره تحصیلی به نظر حوزه کاربرد بستگی دارد.

اخذ واحدهای تخصصی با نظر شیوه نامه آموزشی مؤسسات و واحدهای اختیاری بورسیه بر اساس نظر حوزه کاربرد انجام می‌شود.

دانشگاه متعهد می‌شود تا در صورت لزوم از متخصصین حاضر در حوزه کاربرد به عنوان استاد مدعو در تدریس دروس کارآفرینی اختیاری و یا اصلی تخصصی مرتبط با رشته بورسیه دعوت به همکاری نماید.

برنامه و سرفصل‌های آموزشی بورسیه با هماهنگی متخصصان حوزه کاربرد و طبق مقررات آموزشی وزارت صورت می‌پذیرد.

بورسیه مذکر پس از اتمام تحصیلات در صورت موافقت ستاد کل نیروهای مسلح و حوزه کاربرد می‌تواند مدت خدمت نظام وظیفه خود را در حوزه کاربرد سپری نماید.

بورسیه کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی باید موضوع پایان نامه خود را در راستای نیازهای حوزه کاربرد تعریف کند. در این صورت حوزه کاربرد یک قرارداد پژوهشی با استاد راهنمای وی منعقد خواهد کرد. ضمناً حقوق معنوی حوزه کاربرد در تمامی خروجی‌های پژوهشی حاصل از پایان نامه محفوظ خواهد بود.

نحوه اعطای بورس

مدت زمان استفاده از بورس حداکثر ۴ نیمسال تحصیلی برای بورسیه کاردانی، حداکثر ۸ نیم سال تحصیلی برای بورسیه کارشناسی حداکثر ۴ نیمسال تحصیلی برای بورسیه کارشناسی ارشد و حداکثر ۸ نیمسال تحصیلی برای بورسیه دکتری تخصصی است.

استفاده از بورس تا ۱ سال تحصیلی قابل تمدید است

با موافقت حوزه کاربرد مدت زمان استفاده از بورس تا ۱ سال تحصیلی قابل تمدید است و پس از مدت مذکور مطابق با مفاد قرارداد عمل می‌شود.

مقرری بورس مطابق با مفاد قرارداد به طور سالیانه در ابتدای هر سال تحصیلی توسط حوزه کاربرد به حساب مؤسسه واریز می‌شود.

مؤسسه موظف است پس از دریافت مقرری بورس از حوزه کاربرد، میزان حقوق مشخص شده درقرارداد را به طور ماهیانه به حساب بورسیه واریز نماید.

حوزه کاربرد باید یک ضمانت نامه به خدمت گرفتن بورسیه پس از فراغت از تحصیل و حسن انجام همه شروط قرارداد توسط بورسیه بدهد.

ممنوعیت اشتغال بورسیه خارج از حوزه کاربرد

هرگونه اشتغال بورسیه خارج از حوزه کاربرد اکیداً ممنوع است.

در صورت فسخ قرارداد به دلایل موجه الباقی بورس از طرف مؤسسه به حساب حوزه کاربرد عودت داده می‌شود.

نظارت و ارزیابی

حوزه کاربرد مجاز است در پایان هر نیم سال تحصیلی وضعیت آموزشی بورسیه را از مؤسسه استعلام بگیرد.

چنانچه در طول دوره تحصیل بورسیه به دلایل مندرج در آئین نامه انضباطی دانشجویان رأی قطعی داشته باشد مؤسسه مجاز است تا بورس را قطع نماید و مطابق با مفاد قرارداد عمل نماید.

برای ارزیابی میزان همکاری حوزه کاربرد با بورسیه ضروری است در پایان هر نیم سال تحصیلی بورسیه گزارشی از نحوه عملکرد حوزه کاربرد در خصوص تعهداتش به مؤسسه ارائه نماید.

بورسیه از هر حیث تابع آئین نامه‌ها و مقررات دوره‌های تحصیلی مؤسسه خواهد بود.

حداقل شرایط تعیین شده تحصیلی در قرارداد از جمله کف مجاز معدل در پایان هر سال تحصیلی برای بورسیه مطابق با آئین نامه آموزشی مؤسسه و با نظر حوزه کاربرداست. چنانچه این شرایط توسط وی در تحصیل رعایت نشود حوزه کاربرد مجاز است تا قرارداد را به صورت یک طرفه فسخ نماید.

پس از اتمام دوره تحصیلی بورسیه مدارک دانش آموختگی وی مطابق با آئین نامه بورسیه‌ها تا زمان انجام تعهدات به حوزه کاربرد نزد مؤسسه باقی می‌ماند و تنها با نامه کتبی حوزه کاربرد به مؤسسه و مطابق با آئین نامه لغو تعهد آموزش رایگان مدارک وی تحویل داده خواهد شد.

حمایت‌های معاونت آموزشی وزارت و مؤسسات از حوزه کاربرد

تطبیق برنامه درسی به میزان حداکثر ۴۰ واحد درسی مطابق با «شیوه نامه اجرای دروس مهارتی – اشتغال پذیری و تدوین برنامه‌های درسی حرفه ای»

انعطاف پذیری برنامه زمانی ارائه دروس جهت حضور دانشجو در حوزه کاربرد در طول تحصیل

تعهدات در بورس مشاغل تابع مقررات مصوب دستگاه معرف دولتی با قرارداد منعقده دستگاه معرف غیر دولتی و این شیوه نامه است.

برای دسترسی به این شیوه نامه به اینجا مراجعه کنید.

انتهای پیام/

اگر به دنبال مطالب مفید هستید موفقیت شناسی را به شما معرفی می‌کنیم
منبع
آنا

پایگاه خبری کارآفرینی پرس

اولین و تنها رسانه برخط اختصاصی کارآفرینی در ایران

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا