ایده‌ها و پیشنهادات برای بهبود فضای کارآفرینی در ایران

ایده‌ها و پیشنهادات برای بهبود فضای کارآفرینی

فرهیخته ارجمند/ خواهشمند است ایده‌ها و پیشنهادات خود را در خصوص بهبود کارآفرینی در کشور از طریق این فرم ارسال کنید تا پس از بررسی منتشر نماییم. 1- پر کردن فرم به معنی تایید برای انتشار نیست 2- مورد پیشنهادی نباید تکراری باشد لطفا قبل از پر کردن فرم عنوان ایده/ پیشنهاد خود را در اینترنت جستجو کنید 3- اگر تعداد بیشتر از یک ایده/ پیشنهاد دارید هر کدام را جدا ارسال کنید.

"*"فیلدهای ضروری را نشان می دهد

مرحله 1 از 3

مشخصات فردی

لطفا موارد خواسته شده را پاسخ دهید.
مشخصات شما*
لطفا نام سازمانی که مخاطب شما است را بنویسید.
عنوان کوتاه و درباره یک موضوع باشد.
مانند: ۰۲۱۳۳۳۳۳۳۳۳

برای مشاهده کلیک کنید.
دکمه بازگشت به بالا