عنوان:کارآفرینی پرس
وب‌سایت:www.karafarinipress.ir
پیش فاکتور
تلفن:09128237336
آدرس:تهران- خیابان 17شهریور- خیابان کیامنش- خیابان شکوری- کوچه شهابی- پلاک9 تهران- صندوق پستی 565-19575
کدپستی:1769694541
شماره اقتصادی:0072959126
شماره ثبت:88449
گیرنده: - - -
ردیفشناسهبارکدنام محصولقیمت واحدمبلغ تخفیفتعدادمبلغ کل
جمع کلتومان0تومان
مبلغ کل تومان
مبلغ نهایی تومان
تومان
چاپ این برگه بازگشت ادامه جهت تسویه حساب