شکایات و انتقادات از فضای کارآفرینی در ایران

شکایات و انتقادات از فضای کارآفرینی

کارآفرین ارجمند/ خواهشمند است شکایات و انتقادات خود را در خصوص شرایط کارآفرینی در کشور از طریق این فرم ارسال کنید تا پس از بررسی منتشر نماییم. 1- پر کردن فرم به معنی تایید برای انتشار نیست 2- اگر تعداد بیشتر از یک شکایت/ انتقاد دارید هر کدام را جدا ارسال کنید 3- انتقادات نباید حاوی توهین، تهمت و افترا باشد.

"*"فیلدهای ضروری را نشان می دهد

مرحله 1 از 3

مشخصات فردی

لطفا موارد خواسته شده را پاسخ دهید.
مشخصات شما*
لطفا نام سازمانی که مخاطب شما است را بنویسید.
عنوان کوتاه و درباره یک موضوع باشد.
مانند: ۰۲۱۳۳۳۳۳۳۳۳

برای مشاهده کلیک کنید.
دکمه بازگشت به بالا