کتاب موفقیت شناسی

100,000 تومان

این محصول در حال حاضر فقط دانلودی موجود است

مولف: محمدعلی نژادیان

(برای آشنایی با مولف کتاب اینجا را کلیک کنید)

معرفی کتاب موفقیت شناسی:

موضوع موفقیت شناسی به صورت مکتوب و منظم برای اولین‌بار توسط محمدعلی نژادیان در سال 1391 هجری شمسی  در کشور ایران مطرح گردید. در فصل اول کتاب موفقیت شناسی با ارائه مبانی موفقیت شناسی، نظریه موفقیت شناسی و فلسفه موفقیت شناسی سعی شده است با نگاهی علمی موضوع موفقیت شناسی مطرح شود و همان‌طور که هر علمی از لحاظ هدف، موضوع و روش تقسیم و تعریف می‌شود این موضوع نیز با همین چارچوب در این کتاب تبیین شده است.

نتایج تحقیق:
  • ارائه موضوع موفقیت شناسی
  • ابداع و تعریف مبانی موفقیت شناسی
  • ارائه نظریه موفقیت شناسی
  • ارائه فلسفه موفقیت شناسی
  • ارائه تعریف مطلق از موفقیت و شکست در دو بعد خرد و کلان
  • ارائه مسیر موفقیت در دو بعد خرد و کلان
  • و…
مباحث مطرح شده در مبانی موفقیت شناسی :
  1.  تعریف موفقیت شناسی
  2.  تعریف بخش های موفقیت شناسی ( تقسیم بندی از لحاظ هدف، موضوع و روش )
مباحث مطرح شده در نظریه موفقیت شناسی :

با ارائه نظریه موفقیت شناسی سعی شده است تا اهمیت و جایگاه دین به‌عنوان زیربنای موفقیت انسان با دلیل و برهان شرح داده شود. (همان طور که می دانید، انسان موجود پیچیده‌ای است، به همین علت نمی‌توان صرفا با “علم روانشناسی” به شناخت و بررسی انسان و موفقیت او پرداخت، لذا برای موفقیت شناسی نیاز است، معارف مختلفی از جمله “معرفت‌های دینی و فلسفی” که در اولویت اول قرار دارند، مطالعه و بررسی شوند. زیرا دین الهی کیمیایی در خود دارد که مس وجود انسان را زر می‌کند).

مباحث مطرح شده در فلسفه موفقیت شناسی:

در حقیقت تعریف ابعاد ( هستی ،آگاهی،چرایی،چیستی و چگونگی ) برای موفقیت است .

قسمتی از سخنان مولف در کتاب موفقیت شناسی:

یکی از مشکلات جهان امروز این است که هر نسل با توجه به شرایط فعلی خود و پیشرفت علم و تکنولوژی، ادبیات جدیدی را برای موفقیت تعریف می نماید و همین موضوع باعث اختلاف نظر بین نسل ها و حتی جوامع مختلف می شود. همچنین از زمان های گذشته تا به امروز بعضی افراد در سرتاسر جهان سعی نموده ا ند موفقیت را تعریف نمایند ولی در نهایت اذعان داشته اند که موفقیت نسبی است و دلیل آنها این بوده است که ممکن است کاری از نظر فردی موفقیت باشد و از نظر فرد دیگری موفقیت نباشد و به همین دلیل نتوانسته اند تعریف کامل و درستی از موفقیت بیان نمایند.این دسته از افراد نهایتا موفقیت را رسیدن به اهداف یا رسیدن به آرزوها یا رسیدن به آنچه که انسان دوست دارد و… تعریف نموده اند ولی اولین سوالی که باید از این دسته از افراد پرسید این است که اگر از راه نادرست به هدف یا آرزوی خود رسید آیا باز هم می شود نامش را موفقیت گذاشت؟! لذا این تعاریف بنا به دلائلی که در کتاب موفقیت شناسی شرح داده شده است ناقص می باشند! حال نیاز است از موفقیت تعریفی “صحیح ، کامل و مطلق” شود تا تمامی نسل ها و جوامع بتوانند آن را ملاک عمل و تشخیص خود قرار دهند.

همانطور که می دانید انسان موجود پیچیده ای است. به همین علت نمی توان صرفا با “علم روان شناسی” به شناخت وبررسی انسان و موفقیت او پرداخت. لذا برای موفقیت شناسی نیاز است معارف مختلفی از جمله معرفت های “دینی و فلسفی” که در اولویت اول قرار دارند مطالعه و بررسی شوند. زیرا دین الهی کیمیایی در خود دارد که مس وجود انسان را زر می کند.

فهرست

سخن نخست
چند نکته درباره موفقیت شناسی
سپاسگزاری ها
اهمیت و نقش قلم و نوشتن در زندگی انسان ها
بهترین کتاب و بهترین اندیشه

فصل اول
موفقیت شناسی
مبانی موفقیت شناسی
مقدمه ای بر نظریه موفقیت شناسی
نظریه موفقیت شناسی
فلسفه موفقیت شناسی
کمال شناسی و سعادت شناسی
شناخت عاقبت بخیری
موفقیت و شکست چیست
مرزبندی موفقیت و شکست
احساس رضایت (خوشبختی) در موفقیت
مسیر موفقیت
قانون شرطی کردن موفقیت
سنجش موفقیت
نسبی یا مطلق بودن موفقیت
درک ارزش زمان در موفقیت
راز موفقیت
ظرفیت انسان برای موفقیت
چگونگی موفقیت
عوامل کلیدی در موفقیت مستدام
قانون پذیرفتن اشتباه در موفقیت

فصل دوم
تاثیر شناخت صحیح از مسائل مهم زندگی در موفقیت شناسی

هدف از آفرینش موجودات (انسان، شیطان و…) چیست؟
دلیل تفاوت مخلوقات چیست؟
دلیل مشکلات و حوادث زندگی چیست؟
آرامش چیست و کجاست؟
چرا یکی ثروت دارد و دیگری ندارد؟
فلسفه رزق و روزی انسان چیست؟
چرا بعضی انسان ها ناقص الخلقه به دنیا می آیند؟
چرا بعضی انسان ها زیبا و بعضی دیگر با زیبایی کمتری به دنیا می آیند؟
آیا جهان دیگری وجود دارد؟

فصل سوم
تاثیر شناخت شناسی در موفقیت شناسی

انگیزه شناخت شناسی
شناخت شناسی
اهمیت یقین در شناخت
عواملی که باعث شناخت می شود
قانون چرخه شناخت
انواع شناخت
ابزارهای شناخت
شناخت تفاوت های دین و فلسفه
شناخت تفاوت های عرفان و فلسفه
شناخت تفاوت های علم و فلسفه
کمک فلسفه به عرفان
کمک عرفان به فلسفه
کمک علم به فلسفه
کمک فلسفه به علم
کمک منطق به فلسفه و علوم دیگر
رابطه تفکر و منطق
استدلال و انواع آن
برخی ایرادهای وارد به منطق و پاسخ آنها
شناخت فرضیه،نظریه و قانون
روش شناسی
شناخت پارادایم

فصل چهارم
تاثیر شناخت اهمیت علوم انسانی در موفقیت شناسی

شناخت علوم انسانی
شناخت تفاوت های علوم انسانی و علوم تجربی
شناخت تفاوت های علوم انسانی و فلسفه
شناخت فواید علوم انسانی و علوم تجربی
شناخت اهمیت علوم انسانی
شناخت شکل گیری زندگی اجتماعی
شناخت نظام اجتماعی
شناخت علوم اجتماعی
شناخت تفاوت های علوم اجتماعی و علوم طبیعی
شناخت اهمیت علوم اجتماعی و فواید آن
شناخت روان شناسی علمی

فصل پنجم
تاثیر انسان شناسی در موفقیت شناسی

اهمیت شناخت انسان
شناخت انسان کامل
شناخت مسیر تکامل انسان
اهمیت سازندگی اخلاقی
شناخت ارزش های اخلاقی
شناخت فطرت
شناخت نفس انسان
شناخت مراتب نفس انسان
شناخت قوای نفس انسان
شناخت (رویا، خیال،توهم)
خصوصیات انسان در قرآن
شناخت رابطه عشق و آزادی

فصل ششم
تاثیر شناخت ماهیت دانش انسان در موفقیت شناسی

حرکت هستی بسوی یک هدف معین
شناخت نظام آفرینش
نقص نسبی دانش انسان
الهام از طبیعت
نقص مطلق دانش انسان
نیاز انسان به مکتب آسمانی

فصل هفتم
تاثیر خداشناسی و دین شناسی در موفقیت شناسی

خداشناسی و دین شناسی
هدف و آثار دین الهی
شناخت تفاوت های دین با مکتب های بشری
شناخت دین اسلام
تاثیر دین در انقلاب های مردمی

فصل هشتم
تاثیر هدف شناسی در موفقیت شناسی

شناخت هدف
دلیل تفاوت هدف ها
تقسیم بندی اهداف
معیارهای انتخاب هدف های اصلی
شناخت هدف برتر
رابطه خوشبختی و اهداف انسان
قانون به سوال کشیدن اهداف
برنامه ریزی برای اهداف
راه های رسیدن به هدف
شناخت اهداف گروهی
شناخت امید، آرزو و بیم

فصل نهم
چگونگی نقش عوامل معنوی در موفقیت

عوامل معنوی
اعتقاد به جبر و اختیار و قضا و قدر الهی
عبادت
توکل
توسل
دعا و قرآن
تکریم و بزرگداشت انبیاء و اولیای الهی
ایمان و تقوا
نماز
شانس، امداد الهی و معجزه
توبه

فصل دهم
چگونگی نقش عوامل بازدارنده انسان در موفقیت

افکار منفی
عادت های منفی
عادت به دروغ
ترس و نگرانی
افسردگی
اضطراب و استرس
حسادت
غرور و تکبر
تنبلی و اهمال کاری
توقع از دیگران
خشم و کینه
گناه

فصل یازدهم
چگونگی نقش عوامل موثر درونی و بیرونی در موفقیت

نقش اورگانیسم انسان در موفقیت
نقش انعطاف پذیری در موفقیت
نقش کشف استعدادها در موفقیت
نقش خلاقیت در موفقیت
نقش اراده در موفقیت
نقش اعتماد به نفس و عزت نفس در موفقیت
نقش احساس خوب داشتن نسبت به خود در موفقیت
نقش ضمیر ناخودآگاه در موفقیت
نقش قانون جذب در موفقیت
نقش تمرکز در موفقیت
نقش شجاعت در موفقیت
نقش تصمیم گیری در موفقیت
نقش تعهد در موفقیت
نقش مدیریت و رهبری در موفقیت
نقش پیشرفت صنعت در موفقیت
نقش رقابت در موفقیت
نقش تجربه در موفقیت
نقش ریسک کردن در موفقیت
نقش جاذبه اجتماعی در موفقیت
نقش نظم و ترتیب امور زندگی در موفقیت
نقش مشورت کردن در موفقیت
نقش شناخت فرصت ها در موفقیت
نقش قانون هشتاد/بیست در موفقیت
نقش انتخاب آگاهانه شغل در موفقیت
نقش دوست خوب در موفقیت

پایان/

شناسه محصول: book 3 دسته: ,

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “کتاب موفقیت شناسی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا