شنبه آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی است

مرکز مشاوره و خدمات کارآفرینی چترا

آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه تا چهارماه پس از پایان سال مالی است.

به گزارش کارآفرینی پرس به نقل از سازمان امور مالیاتی کشور، به موجب ماده 105 قانون مالیات‌های مستقیم، جمع درآمد شركت‌ها و درآمد ناشی از فعاليت‌های انتفاعی ساير اشخاص حقوقی كه از منابع مختلـف در ايران يا خارج از ايران تحصيل می‌شود، پس از وضع زيان‌های حاصل از منابع غيرمعـاف و كسـر معافيـت‌هـای مقـرر بـه استثنای مواردی كه طبق مقررات اين قانون دارای نرخ جداگانه‌ای است، مشمول ماليات به نرخ بيست و پنج درصـد (25‌درصد) خواهند بود.

بر اساس ماده 110 قانون مالیات‌های مستقیم، اشخاص حقوقی مكلف‌اند اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زيان متكی به دفاتر، اسـناد و مـدارك خود را حداكثر تا چهار ماه پس از سال مالياتی همـراه بـا فهرسـت هويـت شـركا و سـهام‌داران و حسـب مـورد ميـزان سهم‌الشركه يا تعداد سهام و نشانی هر يك از آن‌ها را به اداره امور مالياتی كه محل فعاليت اصلی شـخص حقـوقی در آن واقع است تسليم و ماليات متعلق را پرداخت نمايند.

پس از تسليم اولين فهرسـت مزبـور، تسـليم فهرسـت تغييـرات در سنوات بعد كافی خواهد بود. محل تسليم اظهارنامه و پرداخت ماليات اشخاص حقوقی خارجی و مؤسسات مقيم خارج از ايران كه در ايران دارای اقامتگاه يا نمايندگی نمی‌باشند تهران است. حكم اين ماده در مورد كارخانه‌داران و اشخاص حقوقی در دوران معافيت نيز جاری خواهد بود و بر اساس تبصره قانون مذکور، اشخاص حقوقی نسبت به درآمدهايی كه طبق مقررات اين قانون نحوه ديگـری بـرای تشـخيص آن مقـرر شده است مكلف به تسليم اظهارنامه مالياتی جداگانه كه در فصل‌های مربوط پيشبينی شده است نيستند.

پایان پیام/

اگر به دنبال مطالب مفید هستید موفقیت شناسی را به شما معرفی می‌کنیم
منبع
سازمان امور مالیاتی کشور
برای مشاهده کلیک کنید.

پایگاه خبری کارآفرینی پرس

اولین و تنها رسانه برخط اختصاصی کارآفرینی در ایران

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا